Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym w Chełmnie toczy się sprawa o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie własności następujących nieruchomości

,

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
162646
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
08-06-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto

Szczegóły


W Sądzie Rejonowym w Chełmnie w Wydziale I Cywilnym pod sygnaturą I Ns 168/20 toczy się sprawa z wniosku Skarbu Państwa reprezentowanego przez Starostę Chełmińskiego o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie własności następujących nieruchomości:

- działki oznaczonej w ewidencji gruntów nr 164 o powierzchni 0,0757 ha, położonej w Chełmnie, dla której nie jest prowadzona księga wieczysta;

- działki oznaczonej w ewidencji gruntów nr 126/2 o powierzchni 0,2119 ha, położonej w Chełmnie, dla której nie jest prowadzona księga wieczysta;

- działki oznaczonej w ewidencji gruntów nr 193/2 o powierzchni 0,0553 ha, położonej w Chełmnie, dla której nie jest prowadzona księga wieczysta;

- działki oznaczonej w ewidencji gruntów nr 210/3 o powierzchni 0,6991 ha, położonej w Chełmnie, dla której nie jest prowadzona księga wieczysta;

- działki oznaczonej w ewidencji gruntów nr 233/1 o powierzchni 1,8494 ha, położonej w Chełmnie, dla której nie jest prowadzona księga wieczysta;

- działki oznaczonej w ewidencji gruntów nr 490 o powierzchni 0,0163 ha, położonej w Chełmnie, dla której nie jest prowadzona księga wieczysta;

- działki oznaczonej w ewidencji gruntów nr 492 o powierzchni 1,3987 ha, położonej w Chełmnie, dla której nie jest prowadzona księga wieczysta;

- działki oznaczonej w ewidencji gruntów nr 549 o powierzchni 1,0413 ha, położonej w Chełmnie, dla której nie jest prowadzona księga wieczysta;

- działki oznaczonej w ewidencji gruntów nr 163 o powierzchni 2,3993 ha, położonej w Chełmnie, dla której nie jest prowadzona księga wieczysta;

- działki oznaczonej w ewidencji gruntów nr 17 o powierzchni 0,1297 ha, położonej w Chełmnie, dla której nie jest prowadzona księga wieczysta;

- działki oznaczonej w ewidencji gruntów nr 18 o powierzchni 0,0452 ha, położonej w Chełmnie, dla której nie jest prowadzona księga wieczysta;

- działki oznaczonej w ewidencji gruntów nr 53 o powierzchni 0,1834 ha, położonej w Chełmnie, dla której nie jest prowadzona księga wieczysta;

- działki oznaczonej w ewidencji gruntów nr 188/3 o powierzchni 0,2700 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Górne Wymiary, gmina Chełmno, dla której nie jest prowadzona księga wieczysta;

- działki oznaczonej w ewidencji gruntów nr 118/1 o powierzchni 0,8600 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Kałdus, gmina Chełmno, dla której nie jest prowadzona księga wieczysta;

- działki oznaczonej w ewidencji gruntów nr 317 o powierzchni 0,1600 ha, położonej obrębie ewidencyjnym Klamry, gmina Chełmno, dla której nie jest prowadzona księga wieczysta;

- działki oznaczonej w ewidencji gruntów nr 469 o powierzchni 0,9800 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Nowe Dobra, gmina Chełmno, dla której nie jest prowadzona księga wieczysta;

- działki oznaczonej w ewidencji gruntów nr 476 o powierzchni 0,0300 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Nowe Dobra, gmina Chełmno, dla której nie jest prowadzona księga wieczysta;

- działki oznaczonej w ewidencji gruntów nr 234/1 o powierzchni 0,1000 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Ostrów Świecki, gmina Chełmno, dla której nie jest prowadzona księga wieczysta;

- działki oznaczonej w ewidencji gruntów nr 234/3 o powierzchni 0,0281 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Ostrów Świecki, gmina Chełmno, dla której nie jest prowadzona księga wieczysta;

- działki oznaczonej w ewidencji gruntów nr 234/4 o powierzchni 0,0044 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Ostrów Świecki, gmina Chełmno, dla której nie jest prowadzona księga wieczysta;

- działki oznaczonej w ewidencji gruntów nr 234/5 o powierzchni 0,0540 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Ostrów Świecki, gmina Chełmno, dla której nie jest prowadzona księga wieczysta;

- działki oznaczonej w ewidencji gruntów nr 254 o powierzchni 2,0600 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Ostrów Świecki, gmina Chełmno, dla której nie jest prowadzona księga wieczysta;

- działki oznaczonej w ewidencji gruntów nr 176/2 o powierzchni 0,8500 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Starogród, gmina Chełmno, dla której nie jest prowadzona księga wieczysta;

- działki oznaczonej w ewidencji gruntów nr 245 o powierzchni 6,6100 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Nowawieś Chełmińska, gmina Chełmno, dla której nie jest prowadzona księga wieczysta;

- działki oznaczonej w ewidencji gruntów nr 273 o powierzchni 0,0900 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Nowawieś Chełmińska, gmina Chełmno, dla której nie jest prowadzona księga wieczysta;

 

Nieruchomości są w posiadaniu wnioskodawcy. Wzywa się zainteresowanych, aby w ciągu 3 miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia zgłosili się Sądu Rejonowego w Chełmnie i wykazały swoje prawa do nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie mogą zostać pominięte w postępowaniu, a sąd stwierdzi zasiedzenie, jeżeli zostanie ono udowodnione.

 

 

drukuj ogłoszenie