Ogłoszenie

Obwieszczenie nr 9/2021 Starosty Warszawskiego Zachodniego o toczącm się postępowaniu w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

mazowieckie, Ożarów mazowiecki

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34100984
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
04-06-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
Poznańska
Osoba kontaktowa
POWIAT WARSZAWSKI ZACHODNI

Szczegóły/
STAROSTA WARSZAWSKI ZACHODNI
05-850 Ożarów Mazowiecki
ul. Poznańska 129/133
Znak sprawy: AB.673.26.2020.EK Ożarów Maz., dnia 1 czerwca 2021 roku
OBWIESZCZENIE nr 9/2021
o toczącym się postępowaniu w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu
na realizację inwestycji drogowej
zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r., poz. 735 t.j.) oraz na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. ustawy o szczególnych zasadach przygotowywania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2020 r., poz. 1363 t.j. ze zm.) w związku z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 124/SPEC/2020 z dnia 5 listopada 2020 roku, uchylającą w całości zaskarżoną decyzję Starosty Warszawskiego Zachodniego nr 516/2019 z dnia 20 listopada 200 roku znak: AB.673.8.2019.JL i przekazującą sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi I instancji
zawiadamiam
o toczącym się postępowaniu administracyjnym na wniosek Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego z siedzibą przy ul. Kolejowej 2 w Ożarowie Mazowieckim w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej - ul. Batalionów Chłopskich na odcinku od ul. Szeligowskiej do ul. Wierzbowej w Ożarowie Mazowieckim, realizowanej na nieruchomościach lub ich częściach:
- nr ew. 23/1, 23/2, 222/1, 222/4, 223/3, 224, 236/5, 237/2, 237/4, 238/1 w obrębie 0031 PGR Szeligi, w jednostce ewidencyjnej 143206_5 Ożarów Mazowiecki.
PONADTO STAROSTA WARSZAWSKI ZACHODNI
informuje
o możliwości zapoznania się z aktami sprawy w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Warszawskiego Zachodniego z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim przy ul. Poznańskiej 129/133. Sposób udostępnienia akt sprawy należy uzgodnić w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego.
Prosimy o wcześniejsze umówienie się telefoniczne (tel. 22/733-72-27).
Stronami postępowania w sprawie są wnioskodawcy, właściciele, użytkownicy wieczyści nieruchomości objętych wnioskiem.
Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r., poz. 735 t.j.) w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.Informacje w powyższej sprawie można uzyskać w Wydziale Architektury i Budownictwa za pomocą poczty, e-maila, telefonu; tel.: 22 7337227, email: architektura@pwz.pl.
34100984
drukuj ogłoszenie