Ogłoszenie

Sąd Rejonowy w Kluczborku Wydział I Cywilny prowadzi sprawę z wniosku Spółdzielni Mieszkaniowej Przyszłość o stwierdzenie nabycia spadku po Barbarze Annie Kozak

opolskie, Kluczbork

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34102669
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
10-06-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto
46-200 Kluczbork
Ulica
Skłodowskiej-Curie
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY I WYDZIAŁ CYWILNY W KLUCZBORKU

SzczegółySąd Rejonowy w Kluczborku Wydział I Cywilny prowadzi sprawę o sygn. I Ns 436/19 z wniosku Spółdzielni Mieszkaniowej "Przyszłość" z siedzibą w Kluczborku o
stwierdzenie nabycia spadku po Barbarze Annie Kozak, zmarłej 1 lutego 2019 r. w Kluczborku i tam ostatnio stale zamieszkałej.
Sąd wzywa spadkobierców ustawowych i testamentowych Barbary Anny Kozak, aby w terminie trzech miesięcy od dnia publikacji ogłoszenia zgłosili się do Sądu, w którym toczy się postępowanie, i udowodnili swoje prawa do spadku, gdyż w przeciwnym razie zostaną pominięci w postępowaniu o stwierdzenie nabycia spadku.
34102669
drukuj ogłoszenie