Ogłoszenie

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu I Wydział Cywilny zawiadamia, że toczy się sprawa z wniosku Banku Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie o stwierdzenie nabycia spadku po Stanisławie Zagajewskim

dolnośląskie, Wrocław

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34102670
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
10-06-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto
50-950 Wrocław
Ulica
Podwale
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-KRZYKÓW I WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółySąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu I Wydział Cywilny zawiadamia, że w tutejszym Sądzie toczy się sprawa o sygn. I Ns 262/19 z wniosku Banku Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie przy udziale Gminy Wrocław o
stwierdzenie nabycia spadku po Stanisławie Zagajewskim, zmarłym w dniu 27 lipca 2016 r. we Wrocławiu,
którego ostatnie miejsce zwykłego pobytu znajdowało się we Wrocławiu przy ul. Radosnej 16/5. Sąd wzywa wszystkich spadkobierców, aby w terminie trzech miesięcy od dnia publikacji ogłoszenia zgłosili i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.
34102670
drukuj ogłoszenie