Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia w drodze zasiedzenia prawa własności działki nr 81 położonej w...

,

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
162707
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
11-06-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto

Szczegóły


Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu w Wydziale I Cywilnym, pod sygnaturą akt I Ns 512/19, toczy się postępowanie z wniosku Danuty Knasiak i Mariana Knasiaka o stwierdzenie nabycia w drodze zasiedzenia prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej, tj. działki nr 81 położonej w Batkowie, gmina Inowrocław, dla której Sąd Rejonowy w Inowrocławiu prowadzi księgę wieczystą nr BY1I/00055182/3.

Wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby w terminie 3 miesięcy od daty ukazania się tego ogłoszenia zgłosili się do Sądu Rejonowego w Inowrocławiu i wykazali swoje prawo własności, gdyż w przeciwnym razie Sąd stwierdzi zasiedzenie nieruchomości.

 

drukuj ogłoszenie