Ogłoszenie

Syndyk masy upadłości informuje, że w sprawie dotyczącej upadłości Barbary Suchowieckiej (dawniej Kolassy) sporządził i przekazał i drugą...

,

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
162710
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
15-06-2021

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto

Szczegóły


Obwieszczenie o wyłożeniu uzupełniającej listy wierzytelności

Syndyk masy upadłości informuje, że w sprawie o sygnaturze akt VI GUp 5/18, dotyczącej upadłości Barbary Suchowieckiej (dawniej Kolassy) prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą Barbara Suchowiecka P.H.U. w upadłości, PESEL 64111301700, sporządził i przekazał w dniu 21 kwietnia 2021 roku sędziemu - komisarzowi drugą uzupełniającą listę wierzytelności upadłej. Listę może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie VI Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego Gdańsk - Północ w Gdańsku, w godzinach jego urzędowania, pod adresem: ul. Piekarnicza 10, wejście B, 80-126 Gdańsk.

W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym
i Gospodarczym o przekazaniu uzupełniającej listy wierzytelności sędziemu-komisarzowi każdy
z wierzycieli umieszczony na uzupełniającej liście wierzytelności może złożyć do sędziego-komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłej, o ile projekt nie jest zgodny z jej wnioskami lub oświadczeniami.

 

drukuj ogłoszenie