Ogłoszenie

Sąd Rejonowy w Pszczynie I Wydział Cywilny wzywa następców prawnych zmarłego do odebrania depozytu sądowego

,

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
162732
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
15-06-2021

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto

Szczegóły


Sąd Rejonowy w Pszczynie I Wydział Cywilny w sprawie z wniosku LOTOS Terminale S.A. w Czechowicach-Dziedzicach z udziałem Józefa Olszowskiego o zezwolenie na wpłacenie do depozytu wzywa następców prawnych zmarłego Józefa Olszowskiego ostatnio - przed śmiercią - zamieszkałego w Jeleśni do odebrania depozytu sądowego w postaci środków pieniężnych w wysokości 6.790,56 złotych wraz z dalszymi odsetkami, złożonego w sprawie prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Pszczynie sygn. akt I Ns 53/16 i pod warunkiem wynikającym z postanowienia Sądu z dnia 27 stycznia 2016 r. sygn. akt I Ns 53/16, w terminie 3 lat od dnia wezwania pod rygorem likwidacji niepodjętego depozytu, którego skutkiem jest przejście praw do depozytu na rzecz Skarbu Państwa wraz z wszelkimi korzyściami i ciężarami, jakie przyniósł od dnia, w którym znalazł się do dyspozycji przechowującego depozyt.

drukuj ogłoszenie