Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Elwirze Sakowskiej

,

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
162747
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
15-06-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto

Szczegóły


OGŁOSZENIE

W Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, I Wydział Cywilny, pod sygnaturą I Ns 122/21 toczy się postępowanie z wniosku Grażyny Bachorek o stwierdzenie nabycia spadku po Elwirze Sakowskiej, córce Leona i Marianny z domu Dobrowolskiej, urodzonej w dniu 12 stycznia 1947 r. w Zatorze, zmarłej w dniu 17 lutego 2021 r. w Siennicy, ostatnio stale zamieszkałej w Warszawie przy ul. Orląt Lwowskich 60 m. 17. Nie ustalono składników majątku pozostałych po Elwirze Sakowskiej.

Sąd wzywa wszystkich spadkobierców, w szczególności zstępnych rodzeństwa spadkodawcy, aby w ciągu trzech miesięcy od daty ogłoszenia zgłosili się i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą zostać pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.

 

drukuj ogłoszenie