Ogłoszenie

Przed Sądem Rejonowym w Płocku toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Leszku Edwardzie Grzegorzu Jaburek

,

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
162764
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
15-06-2021

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto

Szczegóły


Sygn. akt I Ns 368/21

O G Ł O S Z E N I E

Przed Sądem Rejonowym w Płocku toczy się postępowanie z wniosku Piotra Świderskiego o stwierdzenie nabycia spadku po Leszku Edwardzie Grzegorzu Jaburek synu Rudolfa i Zofii, urodzonego we Lwowie 31.08.1939 roku, zmarłego 5 lutego 2021 roku w Płocku, na stałe zamieszkałego przed śmiercią w Nowym Bromierzyku. Wnioskodawca wnosi o stwierdzenie nabycia spadku na podstawie własnoręcznego testamentu spadkodawcy z 2 stycznia 2021roku, w którym został powołany do spadku. Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych, w szczególności spadkobierców ustawowych zmarłego (dzieci, rodzeństwo, dzieci rodzeństwa, rodzeństwo rodziców) aby w terminie 3 (trzech) miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia zgłosili się do Sądu Rejonowego w Płocku - I Wydział Cywilny, jako sądu spadku, i wykazali swoje prawa do dziedziczenia, w przeciwnym razie zostaną pominięci w postanowieniu o stwierdzenie nabycia spadku.

 

 

 

drukuj ogłoszenie