Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym w Bartoszycach toczy się sprawa o stwierdzenie nabycia spadku po Irenie Brukwickiej

,

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
162774
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
15-06-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto

Szczegóły


W Sądzie Rejonowym w Bartoszycach pod sygn. akt I Ns 122/21 toczy się sprawa o stwierdzenie nabycia spadku po Irenie Brukwickiej z domu Dudek, córce Józefa i Janiny, urodzonej 16 stycznia 1939 roku we Włodawie, ostatnio stale zamieszkałej w Bartoszycach, zmarłej 11 marca 2021 roku w Bartoszycach. W skład spadku po wyżej wymienionej wchodzi prawo do lokalu mieszkalnego. Sąd Rejonowy w Bartoszycach wzywa potencjalnych spadkobierców Ireny Brukwickiej, którzy nie biorą jeszcze udziału w toczącym się postępowaniu, aby w terminie 3 miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się do sądu i udowodnili swe prawa do spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą zostać pominięci w postanowieniu o stwierdzenie nabycia spadku.

drukuj ogłoszenie