Ogłoszenie

Ogłoszenie Prezydenta Wrocławia o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Turniejowej, Wyścigowej i Stajennej we Wrocławiu

dolnośląskie, Wrocław

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34103676
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
16-06-2021

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
50-141 Wrocław
Ulica
pl. Nowy Targ
Osoba kontaktowa
GMINA WROCŁAW

SzczegółyOGŁOSZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Turniejowej, Wyścigowej i Stajennej we Wrocławiu
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741, 784 i 922) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską Wrocławia uchwały Nr XXXVIII/1033/21 z dnia 20 maja 2021 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar ograniczony ulicami: Wyścigową, Turniejową, Kolarską i Tenisową oraz obszar ograniczony ulicami: Stajenną, Wyścigową i Ołtaszyńską.
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego.
Wnioski mogą być wniesione w formie papierowej do Prezydenta Wrocławia na adres: Urząd Miejski Wrocławia, Biuro Rozwoju Wrocławia, ul. Świdnicka 53, 50-030 Wrocław lub w formie elektronicznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej poprzez pocztę elektroniczną na adres: brw@um.wroc.pl lub za pomocą platformy ePUAP, z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz adresu zamieszkania albo siedziby, oznaczenia nieruchomości, której wniosek dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 lipca 2021 roku.
Z up. Prezydenta Wrocławia
Wiceprezydent Wrocławia
Jakub Mazur
W związku z obowiązkiem, o którym mowa w art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia nr 2016/679 informuję, że:
1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Gmina Wrocław, z siedzibą we Wrocławiu, pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław, tel. 71 777 73 25, brw@um.wroc.pl
2. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu realizacji procedury sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
3. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych oraz realizacją przysługujących Ci praw, możesz skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych przez adres iod@um.wroc.pl oraz nr tel. 71 777 77 24.
4. Pełen zakres informacji nt. przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie internetowej
bip.um.wroc.pl
w zakładce "planowanie przestrzenne" oraz w siedzibie Administratora.
34103676
drukuj ogłoszenie