Ogłoszenie

Ogłoszenie Prezydenta Wrocławia w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Turniejowej, Wyścigowej i Stajennej we Wrocławiu oraz wszczęciu przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

dolnośląskie, Wrocław

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34103681
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
16-06-2021

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
50-141 Wrocław
Ulica
pl. Nowy Targ
Osoba kontaktowa
GMINA WROCŁAW

SzczegółyOGŁOSZENIE
Na podstawie art. 21 ust. 2 pkt 2 i art. 39 ust. 1 pkt 1, w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247 i 784) zawiadamiam, że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie zamieszczono uchwałę Nr XXXVIII/1033/21 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 20 maja 2021 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Turniejowej, Wyścigowej i Stajennej we Wrocławiu oraz wszczęto przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji ustaleń wyżej wymienionego planu.
Z up. Prezydenta Wrocławia
Wiceprezydent Wrocławia
Jakub Mazur
34103681
drukuj ogłoszenie