Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym w Nowym Sączu toczy się postępowanie o uznanie za zmarłego Antoniego Witkowskiego

małopolskie, Nowy sącz

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34103563
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
16-06-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto
33-300 Nowy sącz
Ulica
dr Juliana Smolika
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W NOWYM SĄCZU

SzczegółyW Sądzie Rejonowym w Nowym Sączu VII Zamiejscowym Wydziale Cywilnym
z siedzibą w Muszynie toczy się postępowanie w sprawie o sygn. VII Ns 66/21 z wniosku Andrei Chumachenko, Walentyna Barnowskiego , Dymytro Chumachenko o uznanie za zmarłego Antoniego Witkowskiego syna Michała i Marii z domu Hałabuk , urodzonego 22 lipca 1914 r w Zubrzyku , ostatnio zamieszkałego w Zubrzyku. Antoni Witkowski do 1945 r. zamieszkiwał w Zubrzyku, a następnie został wraz z rodziną przymusowo przesiedlony na tereny obecnej Ukrainy. Z informacji posiadanych przez wnioskodawców wynika , ze Antoni Witkowski po przesiedleniu na Ukrainę zaginął i nie było z nim żadnego kontaktu. Dalsze losy Antoniego Witkowskiego nie są znane.
Wzywa się zaginionego Antoniego Witkowskiego, aby w terminie 3 miesięcy od daty ukazania się tego ogłoszenia zgłosił się do tutejszego Sądu, w którym toczy się postępowanie, gdyż w przeciwnym razie może być uznany za zmarłego.
Wzywa się również wszystkie osoby, które mogą udzielić wiadomości o zaginionym, aby w powyższym terminie przekazały je Sądowi.
34103563
drukuj ogłoszenie