Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym w Zabrzu toczy się sprawa o zasiedzenie udziału w ysokości 1/12 w prawie własności nieruchomości gruntowej położonej w Zabrzu przy ul. Poznańskiej.Sąd wzywa zainteresowanych

śląskie, Zabrze

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34103683
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
16-06-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto
41-800 Zabrze
Ulica
3-go Maja 21
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W ZABRZU, WYDZIAŁ VIII CYWILNY

SzczegółySygn. akt VIII Ns 25/21
OGŁOSZENIE
W Sądzie Rejonowym w Zabrzu pod sygn. akt VIII Ns 25/21 toczy się sprawa z wniosku Barbary Heczko - Zeidler i Huberta Zeidler o stwierdzenie nabycia w drodze zasiedzenia udziału w wysokości 1/12 (jedna dwunasta) w prawie własności nieruchomości gruntowej położonej w Zabrzu przy ul. Poznańskiej, stanowiącej działkę nr 206/5 o powierzchni 0,0675 ha, objętej księgą wieczystą numer GL1Z/00006440/1, w której w dziale drugim jako właściciele wpisani są Maria Kurz w udziale wynoszącym 1/12 oraz Barbara Heczko-Zeidler i Hubert Zeidler w udziale wynoszącym 11/12 we wspólności majątkowej małżeńskiej.
Wzywa się, aby uprawnieni w ciągu trzech miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się i udowodnili tytuł prawny do nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postępowaniu.
34103683
drukuj ogłoszenie