Ogłoszenie

Przed Sądem Rejonowym w Oświęcimiu I Wydziałem Cywilnym toczy się postępowanie nieprocesowe z wniosku Aleksandry Waluś o stwierdzenie nabycia przez Aleksandrę Waluś prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Nowej Wsi

małopolskie, Oświęcim

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34106999
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
06-07-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto
32-600 Oświęcim
Ulica
Rynek Główny
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W OŚWIĘCIMIU WYDZIAŁ I CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
Przed Sądem Rejonowym w Oświęcimiu I Wydziałem Cywilnym toczy się
postępowanie nieprocesowe zarejestrowane pod sygnaturą akt I Ns 643/19
z wniosku Aleksandry Waluś z udziałem Józefy Bajorek, Bolesława Czernuszka, Jerzego Gieras, Zbigniewa Gieras, Zofii Gieras, Magdaleny Lewkowicz i Marii Wawrzyniuk
o stwierdzenie nabycia przez Aleksandrę Waluś prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Nowej Wsi,
składającej się z niezabudowanej działki 1244 o powierzchni 0,36 ha, objętej wypisem z rejestru gruntów Urzędu Gminy Kęty Wydziału Geodezji i Kartografii, nr jednostki rejestrowej G.316, jednostka ewidencyjna Kęty, obręb Nowa Wieś, dla której to nieruchomości jest prowadzona przez Sąd Rejonowy w Oświęcimiu VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Kętach księga wieczysta KR2E/00010234/3, w której ujawnionym właścicielem jest Stefania Tuszyńska z domu Naglik, córka Andrzeja i Marii, urodzona w dniu 8 kwietnia 1913 r., zmarła w dniu 12 kwietnia 2013 r. w Wielkiej Brytanii.
Sąd wzywa zainteresowanych, w tym następców prawnych Stefanii Tuszyńskiej ujawnionej w księdze wieczystej, a w szczególności jej córkę o imieniu Magdalena, aby w terminie 3 miesięcy od ukazania się tego ogłoszenia zgłosili się w tut. Sądzie i udowodnili swoje prawa do tej nieruchomości, gdyż w przeciwnym wypadku mogą zostać pominięci w postanowieniu o zasiedzeniu.
34106999
drukuj ogłoszenie