Ogłoszenie

W SR dla Warszawy Pragi-Północ toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia własności nieruchomości w Warszawie Dzielnica Targówek przy ul....

,

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
163040
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
06-07-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto

Szczegóły


W Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie I Wydział Cywilny w sprawie o sygn. akt I Ns 187/20 toczy się postępowanie z wniosku Katarzyny Kropiewnicki z udziałem Doroty Marii Gajewskiej, Żanety Wandy Zygmunt, Tomasza Dubińskiego o stwierdzenie nabycia własności w drodze zasiedzenia nieruchomości, tj. działki oznaczonej nr. 163/2 z obrębu 4-09-07 dawniej dz. 165/1 z nieruchomości Kolonia Hermanówek - cz. o pow. 0,0060 ha, położonej w Warszawie Dzielnica Targówek przy ul. Kolejarskiej 15, dla której nie jest prowadzona księga wieczysta ani zbiór dokumentów.

Wzywa się wszystkich zainteresowanych i osoby roszczące swoje prawa do ww. nieruchomości, aby w terminie 3 miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia stawili się w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie I Wydziale Cywilnym i udowodnili swoje prawa do nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie mogą zostać pominięci w postępowaniu o stwierdzenie zasiedzenia ww. nieruchomości.

 

drukuj ogłoszenie