Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym w Zambrowie toczy się postępowanie w sprawie o zasiedzenie nieruchomości położonej w miejscowości Ożarki Olszanka gm. Rutki

,

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
163042
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
06-07-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto

Szczegóły


OGŁOSZENIE

W Sądzie Rejonowym w Zambrowie w sprawie INs 275/20 z wniosku Stanisława Olszewskiego z udziałem Jadwigi Kalinowskiej, Danuty Micun, Wacława Olszewskiego, Zenobii Witkowskiej i Władysławy Olszewskiej toczy się postępowanie w sprawie o zasiedzenie udziału 180/400 we własności nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Ożarki Olszanka gm. Rutki, powiat zambrowski, województwo podlaskie, oznaczonej numerami ewidencyjnymi 130/6, 219/1, 249/1, 1006, 1111, 1264 o łącznej powierzchni 6,0430 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Zambrowie prowadzona jest księga wieczysta LM1Z/00007044/0 oraz o zasiedzenie w całości nieruchomości położonej w miejscowości Ożarki Olszanka gm. Rutki, powiat zambrowski o numerach ewidencyjnych działek 130/5, 1110 i 1116, dla której nie jest prowadzona księga wieczysta.

Sąd wzywa wszystkich właścicieli, współwłaścicieli nieruchomości, ich następców prawnych lub inne osoby, które mają tytuł prawny do wyżej opisanych nieruchomości, aby w terminie trzech miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się w Sądzie Rejonowym w Zambrowie i udowodnili swe prawa. O ile w tym terminie nikt się nie zgłosi, albo praw swoich nie wykaże, Sąd stwierdzi zasiedzenie, o ile zostanie ono wykazane.

 

drukuj ogłoszenie