Ogłoszenie

W SR w Inowrocławiu toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Katarzynie Obitko, ostatnie miejsce pobytu w Inowrocławiu

,

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
163054
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
06-07-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto

Szczegóły


W Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu w Wydziale I Cywilnym pod sygnaturą akt I Ns 107/17 toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Katarzynie Obitko córce Jana i Mirosławy Kazimiery, zmarłej dnia 25 kwietnia 2015 roku w Inowrocławiu (której zwłoki znaleziono w dniu 25 kwietnia 2015 roku w Inowrocławiu) posiadającej ostatnie miejsce zwykłego pobytu w Inowrocławiu.

Wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby w terminie 3 miesięcy od daty ukazania się tego ogłoszenia zgłosili się do Sądu spadku i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą zostać pominięci w postanowieniu o stwierdzenie nabycia spadku.

 

drukuj ogłoszenie