Ogłoszenie

Przed Sądem Rejonowym w Krośnie I Wydziałem Cywilnym toczy się wszczęte z wniosku Haliny Fijołek i in. postępowanie o stwierdzenie nabycia praw do spadku po Ludwice Boczar

podkarpackie, Krosno

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34107631
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
06-07-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto
38-400 Krosno
Ulica
Sienkiewicza
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY WYDZIAŁ I CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
Przed Sądem Rejonowym w Krośnie I Wydziałem Cywilnym pod sygnaturą akt I Ns 741/19 toczy się wszczęte z wniosku Haliny Fijołek i in. postępowanie o stwierdzenie nabycia praw do spadku po Ludwice Boczar z d. Prajsner, c. Stanisława i Heleny, zm. 12 II 2015 r. w Enfied (USA) i tam ostatnio zamieszkałej.
Sąd wzywa wszystkich spadkobierców Ludwiki Boczar, aby w terminie 3 miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się do tutejszego Sądu i wykazali swe prawa do spadku po wyżej wymienionej. W przeciwnym razie mogą zostać pominięci w niniejszym postępowaniu, zaś Sąd stwierdzi spadek po wskazanej spadkobierczyni na rzecz jej spadkobierców wymienionych we wniosku.
34107631
drukuj ogłoszenie