Ogłoszenie

Obwieszczenie nr 8/2021 Starosty Warszawskiego Zachodniego o wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

mazowieckie, Ożarów mazowiecki

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34107983
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
05-07-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
Poznańska
Osoba kontaktowa
POWIAT WARSZAWSKI ZACHODNI

SzczegółySTAROSTA WARSZAWSKI ZACHODNI
05-850 Ożarów Mazowiecki tel. 22 733 72 00
ul. Poznańska 129/133 fax. 22 733 72 01
Znak sprawy: AB.673.6.2021.EK Ożarów Maz. dnia 21 czerwca 2021 roku
OBWIESZCZENIE nr 8/2021
STAROSTY WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO
o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
Na podstawie art. 11 a ust. 1, llf ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. ustawy o szczególnych zasadach przygotowywania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1363 t.j. ze zm.)
STAROSTA WARSZAWSKI ZACHODNI
podaje do publicznej wiadomości informację,
że w dniu 18 czerwca 2021 roku, na wniosek Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego z siedzibą przy ul. Kolejowej 2 w Ożarowie Mazowieckim, została wydana decyzja nr 424/2021 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.:
Budowa drogi gminnej (ul. Wierzbowej) w miejscowości Szeligi w gminie Ożarów Mazowiecki wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej, realizowanej na działkach:
a) przeznaczonych pod inwestycję drogową, powstałych wskutek podziału nieruchomości:
- nr ew.: 226/3(226), 227/1(227), 228/3(228), 229/3(229), 230/2(230), 231/2(231), 232/2(232), 233/2(233), 235/2(235), 236/12(236/3), 236/11(236/4), 237/9(237/4), 241/2(241), 238/5(238/1), 236/7(236/5) w obrębie ewidencyjnym 0031 PGR Szeligi, w jednostce ewidencyjnej 143206_5, Ożarów Mazowiecki - obszar wiejski;
b) dla których ustala się obowiązek dokonania budowy lub przebudowy sieci uzbrojenia terenu:
- nr ew.: 228/4(228), 231/1(231), 233/1(233); 237/10(237/4) w obrębie ewidencyjnym 0031 PGR Szeligi, w jednostce ewidencyjnej 143206_5, Ożarów Mazowiecki - obszar wiejski;
c) dla których ustala się obowiązek dokonania budowy lub przebudowy innych dróg publicznych:
- nr ew. 2/9 w obrębie ewidencyjnym 0028 Ośrodek Doświadczalny Macierzysz, w jednostce ewidencyjnej 143206 5, Ożarów Mazowiecki -obszar wiejski;
d) dla których ustala się obowiązek budowy lub przebudowy zjazdów:
- nr ew.: 226/4(226), 228/4(228), 229/4(229), 230/1(230), 231/1(231), 232/1(232), 233/1(233), 236/10(236/4), 236/13(236/3); 237/10(237/4), 239, 240/1, 240/2, 241/1(241) w obrębie ewidencyjnym 0031 PGR Szeligi, w jednostce ewidencyjnej 143206_5, Ożarów Mazowiecki - obszar wiejski;
(W odniesieniu do działek ulegających podziałowi - przed nawiasem podano numer działki po podziale, a w nawiasie numer działki przed podziałem.)
PONADTO STAROSTA WARSZAWSKI ZACHODNI
informuje
o możliwości zapoznania się z treścią ww. decyzji w siedzibie Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego, w Wydziale Architektury i Budownictwa przy ul. Poznańskiej 129/133 w Ożarowie Mazowieckim - w godzinach pracy urzędu: poniedziałek od 9.00 do 17.00, wtorek-piątek od 8.00 do 16.00.
Sposób udostępnienia akt sprawy należy uzgodnić w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego.
Prosimy o wcześniejsze umówienie się telefoniczne: - 22 731 12 27 lub mailowo: architektura@pwz.pl
34107983
drukuj ogłoszenie