Ogłoszenie

Przed Sądem Rejonowym w Płocku toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Stanisławie Bańka, którego ostatnim miejscem pobytu był...

,

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
163075
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
07-07-2021

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto

Szczegóły


Przed Sądem Rejonowym w Płocku toczy się postępowanie z wniosku Marka Boczka - sygn. akt I Ns 389/19 - o stwierdzenie nabycia spadku na podstawie ustawy po Stanisławie Bańka, synu Jana i Reginy z domu Jaroszek, zmarłym w dniu 11 sierpnia 2018 r. w Płocku, którego miejscem zwykłego pobytu w chwili śmierci było miasto Płock.

Wzywa się wszystkich spadkobierców, aby w terminie 3 (trzech) miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia zgłosili się do tutejszego Sądu i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą zostać pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.

drukuj ogłoszenie