Ogłoszenie

Przed Sądem Rejonowym w Białymstoku zawisła sprawa o stwierdzenie nabycia spadku po Annie Jadwidze Sołtysik

podlaskie, Białystok

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34108636
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
07-07-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto
15-950 Białystok
Ulica
Mickiewicza
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU XI WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyPrzed Sądem Rejonowym w Białymstoku XI Wydziale Cywilnym zawisła sprawa z wniosku Banku Polska Kasa Opieki Spółki Akcyjnej Departamentu Kredytów Nieregularnych Zespołu w Warszawie sygn. akt XI Ns 248/20 o stwierdzenie nabycia spadku po Annie Jadwidze Sołtysik, zmarłej dnia 11 grudnia 2015 roku w Białymstoku, córce Stanisława i Emilii.
Wzywa się wszystkich spadkobierców do zgłoszenia się w terminie 3 miesięcy od daty ukazania się ogłoszenia i udowodnienia nabycia spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą zostać pominięci przy stwierdzeniu nabycia spadku.
34108636
drukuj ogłoszenie