Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym w Rzeszowie XI Wydział Cywilny toczy się sprawa o stwierdzenie nabycia spadku po Józefie Rączka

podkarpackie, Rzeszów

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34108710
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
07-07-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto
35-303 Rzeszów
Ulica
Gen. J. Kustronia 4
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W RZESZOWIE XI WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
W Sądzie Rejonowym w Rzeszowie XI Wydziale Cywilnym pod sygnaturą akt XI Ns 717/20 toczy się sprawa z wniosku Krystyny Gierlach o stwierdzenie nabycia spadku po Józefie Rączka, s. Marcina i Anieli, zmarłym w dniu 23.01.1988 r. w Rzeszowie, ostatnio zamieszkałym w Rzeszowie, oraz o stwierdzenie nabycia spadku po Zofii Józefie Rączka, z d. Wałłach, c. Henryka i Zofii, zmarłej w dniu 15.02.1991 r. w Rzeszowie, ostatnio zamieszkałej w Rzeszowie.
Wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby w terminie 3 miesięcy od daty publikacji niniejszego ogłoszenia zgłosili się do Sądu Rejonowego w Rzeszowie i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w toku postępowania.
34108710
drukuj ogłoszenie