Ogłoszenie

Wójt Gminy Stężyca prostuje treść ogłoszenia o przetargu ustnym na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości

pomorskie, Stężyca

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34108872
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
08-07-2021

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
83-322 Stężyca
Ulica
Parkowa 1
Osoba kontaktowa
Urząd Gminy Stężyca

SzczegółyRP.GN.6840.5.2021.JS Stężyca 06.07.2021 r.
SPROSTOWANIE
ogłoszenia o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Stężyca
Wójt Gminy Stężyca prostuje treść ogłoszenia o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Stężyca, oznaczonej jako działka nr 112/36 i 112/37 obręb ewidencyjny Stężyca, objętej księgą wieczystą nr GD1R/00038744/5 (działka nr 112/36) i KW GD1R/00035547/3 (działka 112/37), ogłoszonym na dzień 9 lipca 2021 r. o godz. 9,00 w siedzibie w siedzibie Urzędu Gminy Stężyca, ul. Parkowa 1 , (pok. narad, nr 125, I p.), w następujący sposób: w pkt. 6 i 7 ogłoszenia zamiast:
I przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 9 lipca 2021 r. o godz. 9.00 w siedzibie Urzędu Gminy Stężyca, ul. Parkowa 1 , (pok. narad, nr 125, I p.).
Wadium:
1) Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości i formie podanych w ogłoszeniu.
Wadium należy wpłacić w pieniądzu na konto Bank Spółdzielczy w Kościerzynie nr konta 62 8328 0007 2001 0008 3957 0003 do 6 lipca 2021 r. z dopiskiem "Przetarg Stężyca, dz. nr 112/36 i 112/37" (dzień wpływu środków na konto Gminy).
otrzymuje brzmienie:
I przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 10 sierpnia 2021 r. o godz. 9.00 w siedzibie Urzędu Gminy Stężyca, ul. Parkowa 1 , (pok. narad, nr 125, I p.).
Wadium:
1) Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości i formie podanych w ogłoszeniu.
Wadium należy wpłacić w pieniądzu na konto Bank Spółdzielczy w Kościerzynie nr konta 62 8328 0007 2001 0008 3957 0003 do 5 sierpnia 2021 r. z dopiskiem "Przetarg Stężyca, dz. nr 112/36 i 112/37" (dzień wpływu środków na konto Gminy).
Pozostałe warunki przetargu podane w ogłoszeniu z dnia 31 maja 2021 r. znak: RP.GN.6840.5.2021.JS pozostają bez zmian.
34108872
drukuj ogłoszenie