Ogłoszenie

Przed Sądem Rejonowym w Płocku toczy się sprawa o stwierdzenie nabycia spadku po Antonim i Jadwidze Góralczyk, ostatnio stale zamieszkałych w...

,

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
163088
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
08-07-2021

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto

Szczegóły


Sygn. akt I Ns 571/20

O G Ł O S Z E N I E

Przed Sądem Rejonowym w Płocku toczy się sprawa pod sygnaturą I Ns 571/20 o nabycie spadku po Antonim Góralczyku, synu Kazimierza i Aleksandry zmarłym w dniu 30 marca 2018 r. w Płocku, ostatnio stale zamieszkałym w Płocku oraz po Jadwidze Góralczyk, córce Andrzeja i Zofii, zmarłej w dniu 25 czerwca 2020 r. w Płocku, ostatnio stale zamieszkałej w Płocku.

Wzywa się wszystkich spadkobierców, aby w ciągu 6 miesięcy od dnia ukazania ogłoszenia zgłosili się do w/w Sądu i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą zostać pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.

 

drukuj ogłoszenie