Ogłoszenie

Przed Sądem Rejonowym w Płocku toczy się sprawa o stwierdzenie nabycia spadku po Tekli i Bolesławie Piechockich, ostatnio stale zamieszkałych w...

,

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
163089
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
08-07-2021

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto

Szczegóły


Sygn. akt I Ns 752/20

O G Ł O S Z E N I E

Przed Sądem Rejonowym w Płocku sygn. akt. I Ns 752/20 toczy się postępowanie z wniosku Mirosława Marciniaka o stwierdzenie nabycia spadku po Tekli Piechockiej, nazwisko rodowe Marciniak, (córce Grzegorza i Emilii) zmarłej dnia 15 listopada 2003 r. w Płocku, ostatnio stale zamieszkałej w Płocku oraz po Bolesławie Piechockim (synu Marcelego i Eugenii) zmarłym 30 maja 2003 r. w Płocku, ostatnio stale zamieszkałym w Płocku.

Sąd wzywa wszystkich ewentualnych spadkobierców aby w ciągu 3 miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia zgłosili się do tutejszego Sądu i udowodnili swe prawa do spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.

drukuj ogłoszenie