Ogłoszenie

W SR dla Warszawy-Żoliborza toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Władysławie Rosińskim, zamieszkałym w Warszawie, ul. Dymińska

,

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
163101
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
13-07-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto

Szczegóły


OGŁOSZENIE

W Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie, pod sygnaturą akt II Ns 205/21, toczy się postępowanie z wniosku Agnieszki Pakuła o stwierdzenie nabycia spadku po Władysławie Rosińskim, synu Juliana i Moniki, zmarłym 19 grudnia 2020 roku w Warszawie, ostatnio stale zamieszkałym w Warszawie przy ul. Dymińskiej 6A m. 163.

Sąd wzywa wszystkich spadkobierców, aby w terminie trzech miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się i udowodnili prawa do spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.

drukuj ogłoszenie