Ogłoszenie

W SR w Jeleniej Górze toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Sylwestrze Pękali, ostatnio zamieszkałym w Janowicach Wielkich

,

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
163102
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
13-07-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto

Szczegóły


Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze Wydział I Cywilny w sprawie o sygn. akt I Ns 444/20 z wniosku GPM Vindexus Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z s. w Warszawie wzywa spadkobierców Sylwestra Pękali (Pękala), ostatnio stale zamieszkałego w Janowicach Wielkich, zmarłego 28.12.2016 r. w Trzcińsku, aby w terminie trzech miesięcy od dnia ogłoszenia zgłosili i udowodnili swoje prawa do spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.

drukuj ogłoszenie