Ogłoszenie

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórza w Krakowie, II Wydział Karny Sekcja Wykonania Orzeczeń zawiadamia pokrzywdzonych o zwolnieniu skazanego z zakładu karnego po odbyciu kary

małopolskie, Kraków

Najważniejsze informacje

Numer ogłoszenia
34108826
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
09-07-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto
31-547 Kraków
Ulica
Przy Rondzie 7
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-PODGÓRZA WYDZIAŁ I CYWILNY

SzczegółySąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórza w Krakowie, II Wydział Karny Sekcja Wykonania Orzeczeń poucza pokrzywdzonych w sprawie o sygn. II K 844/19/P dot. skazanego Bartosza Leśniewskiego, że na ich wniosek, odpowiednio,
sędzia penitencjarny lub dyrektor zakładu karnego niezwłocznie zawiadamia pokrzywdzonych o zwolnieniu skazanego z zakładu karnego po odbyciu kary, o ucieczce skazanego z zakładu karnego, a także o wydaniu decyzji o udzieleniu skazanemu
1. Przepustki,
2. czasowego zezwolenia na opuszczenie zakładu karnego bez dozoru lub bez konwoju funkcjonariusza Służby Więziennej albo asysty innej osoby godnej zaufania,
3. przerwy w odbyciu kary,
4. warunkowego zwolnienia.
Pouczenia zostaną przesłane tym pokrzywdzonym, którzy zgłoszą takie żądanie.
34108826
drukuj ogłoszenie