Ogłoszenie

Przed Sądem Rejonowym dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie I Wydziałem Cywilnym, toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie prawa własności nieruchomości poł. w Przegini

małopolskie, Kraków

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34109025
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
13-07-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto
31-547 Kraków
Ulica
Przy Rondzie 7
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-KROWODRZY I WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyPrzed Sądem Rejonowym dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie I Wydziałem Cywilnym pod sygn. akt I Ns 223/20/K toczy się
postępowanie z wniosku Haliny Rogozik i Andrzeja Rogozika o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie prawa własności nieruchomości położonej w Przegini, jedn. ewid. Jerzmanowice-Przeginia,
składającej się z działki ewidencyjnej nr 1028/1, o powierzchni 0,0297 ha, która nie ma urządzonej księgi wieczystej ani zbioru dokumentów.
Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych niniejszym postępowaniem, aby w ciągu 3 miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia stawili się w tut. Sądzie i udowodnili swe prawa do przedmiotu postępowania, gdyż w przeciwnym razie Sąd stwierdzi zasiedzenie, o ile zostanie ono udowodnione.
34109025
drukuj ogłoszenie