Ogłoszenie

Przed SR w Turku toczy się postępowanie z wniosku Marcina Andrzejewskiego o stwierdzenie w drodze zasiedzenia nabycia nieruchomości w Młodzianowie

,

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
163108
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
13-07-2021

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto

Szczegóły


Przed Sądem Rejonowym w Turku w I Wydziale Cywilnym toczy się postępowanie w sprawie z wniosku Marcina Andrzejewskiego przy udziale Haliny Andrzejewskiej, Tomasza Mendraka, Krzysztofa Andrzejewskiego, Elżbiety Grześkiewicz, Arkadiusza Andrzejewskiego, Justyny Urban, Marzeny Skały, Sławomira Andrzejewskiego, Grzegorza Andrzejewskiego, Małgorzaty Przybylak o stwierdzenie w drodze zasiedzenia nabycia własności nieruchomości położonej w Młodzianowie, gm. Kawęczyn oznaczonej numerem działek 54, 59, 100 i 105 o łącznej powierzchni 4,73 ha, dla której nie jest prowadzona księga wieczysta ani zbiór dokumentów.

Sąd wzywa wszystkie osoby uprawnione, bądź ich następców prawnych, aby w ciągu 3 miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się do tutejszego Sądu i udowodnili swoje prawa do powyższych nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie Sąd stwierdzi zasiedzenie, jeżeli zostanie ono udowodnione.

 

drukuj ogłoszenie