Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie, I Wydziałem Cywilnym, toczy się postępowanie o uznanie za zmarłego Krzysztofa Sendor

małopolskie, Kraków

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34108740
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
07-07-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto
31-547 Kraków
Ulica
Przy Rondzie 7
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-NOWEJ HUTY WYDZIAŁ I CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
Sąd Rejonowy dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie, I Wydział Cywilny, ogłasza, że pod sygnaturą akt I Ns 94/21/N toczy się postępowanie z wniosku Urszuli Semerdy o uznanie za zmarłego Krzysztofa Sendor, syna Władysława i Zofii, ur. w dniu 7.04.1970 r. w Krakowie, ostatnio zamieszkałego ul. Kąkolowa 28, 31-985 Kraków. Ostatni raz zaginiony był widziany 15 sierpnia 2001 roku.
Sąd wzywa zaginionego Krzysztofa Sendora, aby zgłosił się do tut. Sądu w terminie sześciu miesięcy, gdyż w przeciwnym razie może być uznany za zmarłego.
Sąd wzywa również wszystkie osoby, które mogą udzielić wiadomości o zaginionym, aby w terminie sześciu miesięcy przekazały je Sądowi.
34108740
drukuj ogłoszenie