Ogłoszenie

Przed Sądem Rejonowym dla Krakowa-Podgórza w Krakowie, Wydział I Cywilny, toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Krystynie Persak-Musiał

małopolskie, Kraków

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34109029
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
13-07-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto
31-547 Kraków
Ulica
Przy Rondzie 7
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-PODGÓRZA WYDZIAŁ I CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
Przed Sądem Rejonowym dla Krakowa-Podgórza w Krakowie, Wydział I Cywilny, pod sygnaturą akt w sprawie I Ns 408/20/P z wniosku Asekuracja Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Sopocie z udziałem Jacka Persak toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Krystynie Persak-Musiał, córce Stanisława i Marii Katarzyńskich (z domu Kmiecik), urodzonej w dniu 18 grudnia 1945 roku w miejscowości Warmbad, zmarłej w dniu 11 czerwca 2018 roku w Krakowie i tam ostatnio stale zamieszkałej przy ul. Drukarskiej 9/40.
Wzywa się wszystkie osoby zainteresowane, aby w terminie trzech miesięcy od daty ukazania się ogłoszenia zgłosiły się w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Podgórza w Krakowie i wykazały swoje prawo do dziedziczenia, w przeciwnym razie mogą zostać pominięte w postanowieniu stwierdzającym nabycie spadku.
34109029
drukuj ogłoszenie