Ogłoszenie

SR w Wągrowcu prowadzi postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Arturze Sadowskim, posiadającym ostatnie miejsce zwykłego pobytu w Wągrowcu

,

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
163110
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
09-07-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto

Szczegóły


Sąd Rejonowy w Wągrowcu I Wydział Cywilny ogłasza, że prowadzi postępowanie w sprawie I Ns 482/2 z wniosku Asekuracja sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie o stwierdzenie nabycia spadku po Arturze Sadowskim, zmarłym dnia 5 listopada 2018 roku w Wągrowcu, posiadającym ostatnie miejsce zwykłego pobytu w Wągrowcu.

W związku z powyższym wzywa się wszystkich spadkobierców zmarłego Artura Sadowskiego, aby w terminie 3 miesięcy zgłosili i udowodnili swoje prawa do spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą zostać pominięci w postanowieniu o stwierdzenie nabycia spadku.

drukuj ogłoszenie