Ogłoszenie

SR w Kutnie zawiadamia, że toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Józefie Kicińskim, zmarłym w dniu 12 października 2020 r. w...

,

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
163113
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
09-07-2021

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto

Szczegóły


OGŁOSZENIE

Sąd Rejonowy w Kutnie I Wydział Cywilny zawiadamia, że przed Sądem Rejonowym w Kutnie, pod sygnaturą I Ns 16/21 toczy się postępowanie z wniosku Jadwigi Kicińskiej o stwierdzenie nabycia spadku po Józefie Kicińskim, synu Stefana i Marianny, urodzonym w dniu 14 lutego 1938 r. w Malinie, zmarłym w dniu 12 października 2020 r. w Kutnie, wzywając wszystkich mogących mieć interes prawny w uczestniczeniu w postępowaniu, a w szczególności Annę Kicińską (córkę Marianny Adamczyk i Stefana Kicińskiego) i Gosława Kicińskiego (syna Marianny Adamczyk i Stefana Kicińskiego), aby w terminie 3 miesięcy od daty publikacji ogłoszenia zgłosili się do postępowania i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.

drukuj ogłoszenie