Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym w Miliczy toczy się postępowanie w sprawie o stwierdzenie nabycia spadku po Ryszardzie Stachu

dolnośląskie, Milicz

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34108758
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
08-07-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto
56-300 Milicz
Ulica
PIŁSUDSKIEGO 10
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W MILICZU I WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyW Sądzie Rejonowym w Miliczu I Wydział Cywilny toczy się postępowanie w sprawie o sygnaturze akt I Ns 47/15 z wniosku Edyty Skalskiej (poprzednio Stach) o stwierdzenia nabycia spadku po Ryszardzie Stachu, synu Franciszka i Zofii, zmarłym w dniu 29 lutego 2012 r. w Miliczu, mającym ostatnie miejsce zwykłego pobytu w Miliczu przy ulicy Wojska Polskiego 76/7. Sąd wzywa wszystkich spadkobierców zmarłego, niebiorących udziału w postępowaniu, aby w terminie 3 miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia zgłosili się do tutejszego Sądu i udowodnili swe prawa do spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.
34108758
drukuj ogłoszenie