Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym w Opolu, Wydzale IX Cywilnym toczy isę postępowanie o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości położonej w Opolu, obręb Szczepanowice ul. Morysa 9

opolskie, Opole

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34108454
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
06-07-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto
45-368 Opole
Ulica
OZIMSKA 60 A
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W OPOLU WYDZIAŁ IX CYWILNY

SzczegółyW Sądzie Rejonowym w Opolu, Wydziale IX Cywilnym, pod sygn. akt IX Ns 6/21 toczy się postępowanie z wniosku Piotra Gawola i Ewy Gawol o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości, stanowiącej działkę nr 100 arkusz mapy 33, położonej w Opolu, obręb Szczepanowice, ul. Morysa 9, o powierzchni 0,1273 ha, zabudowanej domem mieszkalnym jednorodzinnym i budynkami gospodarczymi. Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych w sprawie właścicieli, współwłaścicieli nieruchomości, ich następców prawnych lub inne osoby, które mają tytuł prawny do nieruchomości, aby w terminie 3 miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się w tutejszym Sądzie celem wzięcia udziału w sprawie w charakterze uczestników postępowania, gdyż w przeciwnym razie sąd stwierdzi zasiedzenie, jeżeli zostanie ono udowodnione.
34108454
drukuj ogłoszenie