Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym w Opolu, Wydziale IX Cywilnym toczy się postępowanie o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości położonej w Opolu-Kolonia Gosławicka

opolskie, Opole

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34108456
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
06-07-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto
45-368 Opole
Ulica
OZIMSKA 60 A
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W OPOLU WYDZIAŁ IX CYWILNY

SzczegółyW Sądzie Rejonowym w Opolu, Wydziale IX Cywilnym pod sygn. akt IX Ns 212/20 toczy się postępowanie z wniosku Romana Dudek o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości - działki nr 176 o powierzchni 0,0802 ha, położonej w Opolu - Kolonia Gosławicka, dla której Sąd Rejonowy w Opolu prowadzi księgę wieczystą KW OP1O/00056665/1. Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych w sprawie właścicieli, współwłaścicieli nieruchomości ich następców prawnych lub inne osoby, które mają tytuł prawny do nieruchomości, w szczególności spadkobierców Antoniego Porwol oraz Gerarda Porwol, aby w terminie 3 miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się w tutejszym Sądzie celem wzięcia udziału w sprawie w charakterze uczestników postępowania, gdyż w przeciwnym razie sąd stwierdzi zasiedzenie, jeżeli zostanie ono udowodnione.
34108456
drukuj ogłoszenie