Ogłoszenie

Sąd Rejonowy Lublin Wschód ogłasza o toczącym się postępowaniu o zasiedzenie nieruchomości położonej w miejscowości Oleśniki

lubelskie, Świdnik

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34108897
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
08-07-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto
21-040 Świdnik
Ulica
Kard. S. Wysyzńskiego
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE ZS. W ŚWIDNIKU I WYDZ.CYWI

SzczegółySąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie zs. w Świdniku I Wydział Cywilny ogłasza, iż prowadzi za sygn. akt I Ns 128/21 postępowanie z wniosku Małgorzaty Klimek i Pawła Klimka o zasiedzenie nieruchomości położonej w miejscowości Oleśniki. gm. Trawniki, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1277 obszaru 0,50 ha. dla której nie jest prowadzona księga wieczysta ani zbiór dokumentów i w związku z tym wzywa wszystkich zainteresowanych, w szczególności spadkobierców formalnego właściciela tej nieruchomości Stanisława Cieślaka, s. Józefa, aby w terminie trzech miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia stawili się w tutejszym Sądzie i udowodnili swe prawa do opisanej wyżej nieruchomości pod rygorem stwierdzenia zasiedzenia, o ile zostanie ono wykazane przez wnioskodawcę.
34108897
drukuj ogłoszenie