Ogłoszenie

Przed Sądem Rejonowym w Płocku toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku na podstawie ustawy po Adrianie Gzowskim

,

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
163122
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
09-07-2021

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto

Szczegóły


Sygn. akt I Ns 55/19

OGŁOSZENIE
Przed Sądem Rejonowym w Płocku toczy się postępowanie z wniosku Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku - sygn. akt I Ns 55/19 - o stwierdzenie nabycia spadku na podstawie ustawy po Adrianie Gzowskim, synu Artura i Anny Heleny, zmarłego w dniu 13 czerwca 2015 r. w Płocku, ostatnio zamieszkałym w chwili śmierci w Płocku. Wzywa się wszystkich spadkobierców, aby w terminie 3 (trzech) miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia zgłosili się do tutejszego Sądu i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą zostać pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.

 

drukuj ogłoszenie