Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym Sierpcu toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia w drodze zasiedzenia nieruchomości położonej w  Kowalewie...

,

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
163125
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
09-07-2021

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto

Szczegóły


W Sądzie Rejonowym Sierpcu w I  Wydziale Cywilnym toczy się postępowanie z wniosku  Wiesława Budki i Marii Budki (sygn. akt I Ns 211/21) o stwierdzenie nabycia w drodze zasiedzenia przez wnioskodawców  własności niezabudowanej nieruchomości położonej w  Kowalewie Boguszycach gmina Gozdowo, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki  o nr 29,30, 31 o łącznej powierzchni 2,19 ha., dla której w Sądzie Rejonowym w Sierpcu IV Wydział Ksiąg Wieczystych nie ma prowadzonej  księgi wieczystej ani zbioru dokumentów. Wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby w ciągu trzech miesięcy od ukazania się ogłoszenia zgłosili się w sądzie, w którym toczy się postępowanie i udowodnili swoje prawa, gdyż w przeciwnym razie będą  pominięci w tym postępowaniu.

drukuj ogłoszenie