Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym w Rzeszowie XI Wydziale Cywilnym toczy się postępowanie o zasiedzenie części działki nr 5063 poł. w Dynowie

podkarpackie, Rzeszów

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34109354
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
13-07-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto
35-303 Rzeszów
Ulica
Kustronia
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W RZESZOWIE XI WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
W Sądzie Rejonowym w Rzeszowie, XI Wydziale Cywilnym pod sygnaturą akt XI Ns 194/21 toczy się postępowanie z wniosku Janiny Szajnik o zasiedzenie części działki nr 5063 położonej w Dynowie, powiat rzeszowski, województwo podkarpackie, powstałej ze zmiany oznaczenia: pb 142 obj. księgą wieczystą nr RZ2Z/00038349/6 oraz z pgr 165/2, powstałej z podziału pgr 165 obj. zamkniętym Lwh 2409 gm. kat. Dynów, w którym jako właściciel wpisany jest Jakub Niedzielski.
Wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby w terminie 3 miesięcy od daty publikacji niniejszego ogłoszenia zgłosili się do Sądu Rejonowego w Rzeszowie i wykazali swój interes prawny. W przeciwnym wypadku sąd stwierdzi nabycie wskazanej wyżej nieruchomości w drodze zasiedzenia, jeżeli zostanie udowodnione.
34109354
drukuj ogłoszenie