Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym w Krośnie, Wydział I Cywilny toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia własności nieruchomości przez zasiedzenie poł. w Iwoniczu Zdroju

podkarpackie, Krosno

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34109356
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
13-07-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto
38-400 Krosno
Ulica
Sienkiewicza 12
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY WYDZIAŁ I CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
W Sądzie Rejonowym w Krośnie, Wydział I Cywilny, pod sygnaturą I Ns 355/20 toczy się postępowanie z wniosku Władysława Kandefer i Heleny Kandefer z udziałem Józefa Kandefer, Krystyny Daniel i innych
o stwierdzenie nabycia własności nieruchomości przez zasiedzenie położonych w Iwoniczu-Zdroju, obręb Iwonicz, powiat krośnieński:
- działki numer 2518 o powierzchni 0,2500 ha powstałej z pgr 1169/1 LWH 1945, w której prawo własności wpisane jest na rzecz Karoliny Kandefer na podstawie umowy darowizny z 19.06.1937 roku,
- działki numer 2520 o powierzchni 0,1400 ha objętej KS1K/00016625/5, w której prawo własności ujawnione jest na rzecz Anieli Penar, Stanisława Penar, Karoliny Penar, Stanisława Pyter, Anieli Pyter, Marii Penar, Krystyny Penar i Aliny Sołtys.
Wzywa się właścicieli hipotecznych Karolinę Kandefer, Anielę Penar, Stanisława Penar, Karolinę Penar, Stanisława Pyter, Anielę Pyter, Marię Penar, Krystynę Penar, Jana Kandefer i Stanisława Kandefer lub ich następców prawnych oraz wszystkich zainteresowanych, aby w ciągu trzech miesięcy od ukazania się ogłoszenia zgłosili się do Sądu Rejonowego w Krośnie i udowodnili swoje prawa do nieruchomości pod rygorem pominięcia ich w postępowaniu.
34109356
drukuj ogłoszenie