Ogłoszenie

Przed Sądem Rejonowym Lublin Wschód toczy się postępowanie o stwierdzenie przez zasiedzenie nieruchomości gruntowej położonej w Lublinie

lubelskie, Świdnik

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34109402
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
09-07-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto
21-040 Świdnik
Ulica
Wysyzńskiego
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE ZS. W ŚWIDNIKU I WYDZ.CYWILNY

SzczegółyPrzed Sądem Rejonowym Lublin - Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku za sygn. I Ns 452/21 toczy się z wniosku Zbigniewa Fijałkowskiego postępowanie o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie udziałów w łącznej wysokości 4/24 części w prawie własności nieruchomości gruntowej położonej w Lublinie, gmina Lublin, woj. lubelskie, oznaczonej jako działka gruntu numer 20/2 o powierzchni 0,3586 ha, dla której to nieruchomości prowadzona jest w Sądzie Rejonowym Lublin - Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku w V Wydziale Ksiąg Wieczystych księga wieczysta nr LU1I/00101069/7, w miejsce pozostałych współwłaścicieli, a to spadkobierców: Czesławy Fijałkowskiej w udziale 2/24 części, Marka Mazura w udziale 1/24 części i Artura Mazura w udziale 1/24 części. Wzywa się wszystkich zainteresowanych, a w szczególności spadkobierców Czesławy Fijałkowskiej, aby w terminie trzech miesięcy od publikacji ogłoszenia zgłosili się oraz wykazali własność gdyż w przeciwnym razie sąd stwierdzi nabycie prawa własności w drodze zasiedzenia, jeżeli zostało ono udowodnione.
34109402
drukuj ogłoszenie