Ogłoszenie

W SR dla Warszawy - Mokotowa toczy się sprawa o stwierdzenie nabycia spadku po Jerzym Popławskim, ostatnio stale zamieszkałym w Warszawie, ul....

,

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
163154
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
13-07-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto

Szczegóły


W Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie II Wydział Cywilny pod sygnaturą akt II Ns 96/20 toczy się postępowanie z wniosku miasta stołecznego Warszawy z udziałem Andrzeja Popławskiego, Krystiana Chojnackiego, Barbary Popławskiej, Błażeja Chojnackiego, Tadeusza Popławskiego, Oktawiana Chojnackiego, Anity Chojnackiej, Doroty Grobli o stwierdzenie nabycia spadku po Jerzym Popławskim, synu Tadeusza i Barbary, urodzonym 19 kwietnia 1960 r. w Płońsku, zmarłym 1 kwietnia 2015 r. w Warszawie, ostatnio stale przed śmiercią zamieszkałym w Warszawie przy ul. Chełmskiej 20/12.

Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych, aby w terminie 3 miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się do Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie w II Wydział Cywilny i udowodnili nabycie praw do spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzenie nabycia spadku.

drukuj ogłoszenie