Ogłoszenie

Przed SR w Działdowie prowadzone jest postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Jerzym Markowskim, ostatnie miejsce zwykłego pobytu w...

,

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
163160
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
13-07-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto

Szczegóły


Przed Sądem Rejonowym w Działdowie I Wydziałem Cywilnym pod sygn. akt I Ns 25/20 prowadzone jest postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Jerzym Markowskim synu Jana i Marty, urodzonym w dniu 2 września 1956 r. w Lubawie, zmarłym w dniu 25 grudnia 2019 roku w Truszczynach, ostatnie miejsce zwykłego pobytu w Truszczynach. W skład spadku po Jerzym Markowskim wchodzi:
- zabudowana nieruchomość znajdująca się w Truszczynach 37, 13-220 Rybno oraz nieruchomość gruntowa o numerze 138.

Wzywa się wszystkich spadkobierców, aby w terminie 3 miesięcy od dnia ukazania się tego ogłoszenia zgłosili się do Sądu Rejonowego w Działdowie i udowodnili swoje prawa do spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą zostać pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.

drukuj ogłoszenie