Ogłoszenie

Przed Sądem Rejonowym w Płocku toczy się postępowanie z wniosku Karola i Agaty Kulpińskich o nabycie w drodze zasiedzenia nieruchomości w Chylinie

,

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
163162
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
13-07-2021

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto

Szczegóły


Sygn. akt I Ns 553/19

O G Ł O S Z E N I E

Przed Sądem Rejonowym w Płocku sygn. akt. I Ns 553/19 toczy się postępowanie z wniosku Karola Kulpińskiego i Agaty Kulpińskiej o nabycie przez wnioskodawców w drodze zasiedzenia własności nieruchomości oznaczonej jako działka 285 i działka nr 318 położonych w Chylinie, obręb 0005, jednostka ewidencyjna 141908- 2 Mała Wieś, która nie ma urządzonej księgi wieczystej.

Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych, aby w ciągu 3 miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia zgłosili się do tutejszego Sądu i udowodnili swe prawa do w/w nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie Sąd stwierdzi zasiedzenie, jeśli zostanie udowodnione.

drukuj ogłoszenie