Ogłoszenie

Przed Sądem Rejonowym w Rzeszowie Wydział I Cywilny toczy się sprawa o zasiedzenie nieruchomości poł. w Turzy

podkarpackie, Rzeszów

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34109590
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
13-07-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto
35-959 Rzeszów
Ulica
Generała Kustronia 4
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W RZESZOWIE WYDZIAŁ I CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
Przed Sądem Rejonowym w Rzeszowie Wydział I Cywilny pod syg. I Ns 396/20 toczy się sprawa z wniosku Jana Dec o stwierdzenie zasiedzenia m.in. nieruchomości położonej w Turzy, gm. Sokołów Młp., oznaczonej jako działka 513 o pow. 0,54 ha, powstałej ze zmiany oznaczenia parceli gruntowej 674/56 objętej nieznanym Lwh gm. kat. Turza oraz oznaczonej jako działka 2581 o pow. 0,35 ha położonej w Nienadówce, gm. Sokołów Młp., powstałej ze zmiany oznaczenia parcel gruntowych: 1377/2, 1379/1 i 1380/1 objętych nieznanym Lwh gm. kat. Nienadówka.
Wzywa się do wzięcia w nim udziału następców prawnych właścicieli oraz inne osoby zainteresowane w terminie 3 miesięcy od daty publikacji ogłoszenia i wykazania praw do powyższej nieruchomości pod rygorem stwierdzenia zasiedzenia, gdy zostanie ono udowodnione.
34109590
drukuj ogłoszenie