Ogłoszenie

Przed Sądem Rejonowym w Rzeszowie Wydział I Cywilny toczy się postępowanie o uznanie za zmarłą Anny Emilii Łożańskiej

podkarpackie, Rzeszów

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34109592
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
13-07-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto
35-959 Rzeszów
Ulica
Generała Kustronia 4
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W RZESZOWIE WYDZIAŁ I CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
Sąd Rejonowy w Rzeszowie Wydział I Cywilny zawiadamia, że przed tutejszym Sądem w sprawie o sygn. akt I Ns 338/20 toczy się postępowanie z wniosku Małgorzaty Kruczek o uznanie za zmarłą Anny Emilii Łożańskiej, córki Stefana i Marii z domu Łożańska, urodzonej 19 kwietnia 1944 r. w Dynowie, ostatnio zamieszkałej w Dynowie, gm. Dynów, pow. rzeszowski, woj. podkarpackie.
W roku 1986 Anna Emilia Łożańska wyjechała do Stanów Zjednoczonych, gdzie zamieszkiwała w New Jersey, ostatnio w Nowym Jorku.
W latach 90. Anna Emilia Łożańska przestała kontaktować się z rodziną.
Wzywa się zaginioną Annę Emilię Łożańską, aby w terminie 3 miesięcy od daty ukazania się tego ogłoszenia zgłosiła się do Sądu Rejonowego w Rzeszowie, w którym toczy się postępowanie, gdyż w przeciwnym razie może być uznana za zmarłą.
Wzywa się również wszystkie osoby, które mogą udzielić wiadomości o zaginionej, aby w powyższym terminie przekazały je Sądowi.
34109592
drukuj ogłoszenie