Ogłoszenie

Prokuratura Rejonowa w Słupsku zawiadamia pokrzywdzonych w sprawie prowadzonej przez Komendę Miejską Policji w Słupsku o sygn. akt: RSD 517/20

pomorskie, Słupsk

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34109659
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
13-07-2021

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
76-200 Słupsk
Ulica
Leszczyńskiego
Osoba kontaktowa
PROKURATURA OKRĘGOWA

SzczegółyProkuratura Rejonowa w Słupsku zawiadamia pokrzywdzonych w sprawie prowadzonej przez Komendę Miejską Policji w Słupsku o sygn. akt: RSD 517/20, a nadzorowanej przez Prokuraturę Rejonową w Słupsku sygn. akt PR 3 Ds.1412.2020 dotyczącej: dokonanego w okresie od dnia 2 października 2020 roku do dnia 19 października 2020 roku w Słupsku doprowadzenia 114 ustalonych użytkowników serwisu Allegro.pl do niekorzystnego rozporządzenia mieniem poprzez wprowadzenie ww. w błąd co do zamiaru wywiązania się z umowy sprzedaży rękawiczek jednorazowych zawartej za pośrednictwem serwisu Allegro.pl, które wystawiono do sprzedaży z konta użytkowników o nickach: Afira 7031, Ireneuszirus, Okolotan, Sfilipczak11, a także w ten sam sposób doprowadzenie spółki Allegro Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 13251,57 zł, która w ramach wykonywanego obowiązku umownego wypłaciła ustalonym użytkownikom rekompensatę w ww. kwocie w ramach Programu Ochrony Kupujących, czym działano na szkodę 114 użytkowników portalu Allegro.pl oraz spółki Allegro.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, tj. o czyn z art. 286 § 1 kk postępowanie zostało umorzone wobec niewykrycia sprawcy przestępstwa na podstawie art. 322 § 1 kpk.
Pokrzywdzonym przysługuje prawo zapoznania się z aktami sprawy. Ponadto informuje się, że jeżeli prokurator nadal nie znajdzie podstaw do wniesienia aktu oskarżenia, wyda ponownie postanowienie o odmowie wszczęcia śledztwa - dochodzenia lub o jego umorzeniu. W takim wypadku pokrzywdzony, który wykorzystał uprawnienia przewidziane w art. 306 § 1 kpk, może wnieść akt oskarżenia określony w art. 55 § 1 kpk (art. 330 § 2 kpk). Akt oskarżenia powinien spełniać wymogi określone w art. 55 § 1 i 2 kpk.
Pokrzywdzeni w sprawie mogą również w terminie 7 dni od ukazania się ogłoszenia wystąpić do Prokuratury Rejonowej w Słupsku o doręczenie im odpisu postanowienia o umorzeniu dochodzenia. W takim przypadku miesięczny termin do wniesienia subsydiarnego aktu oskarżenia przysługujący wyłącznie pokrzywdzonym, którzy wykorzystali uprawnienia przewidziane w art. 306 § 1 kpk, biegnie od doręczenia im odpisu postanowienia.
34109659
drukuj ogłoszenie